ALGEMENE LEVERINGSCONDITIES BRANDBEVEILIGING JTI

Artikel 1 Algemeen.
1. Alle genoemde prijzen op onze website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 2. Op nieuw te leveren apparatuur wordt gedurende één jaar na ingebruikname garantie gegeven. Defecten en storingen veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik vallen buiten deze garantie.

Artikel 2 Storingsdienst.
1. Brandbeveiliging JTI faciliteert een 24/7 storingsdienst. De kosten aangaande de daadwerkelijk gewerkte uren zullen achteraf worden gefactureerd conform onderstaande prijsopgave:
– Storingsmeldingen op werkdagen tussen 08:00uur en 18:00uur: €69,00 per uur, excl.btw en reiskosten.
– Storingsmeldingen op werkdagen tussen 18:00uur en 08:00uur: €85,00 per uur, excl.btw en reiskosten.
– Storingsmeldingen tussen vrijdag 18:00uur en maandag 08:00uur: €99,00 per uur, excl.btw en reiskosten.
– Storingsmeldingen op feestdagen: €115,00 per uur, excl.btw en reiskosten.

Artikel 3 Beperkingen en uitsluitingen.
– Bouwkundige werkzaamheden zoals hak, breek, sleuf, sparings, stukadoors, timmer, schilder, stoffering, behang, herstel, graaf, bestrating en hovenierswerkzaamheden.
– Brandwerend dichten van bouwkundige voorzieningen.
– Waterdicht dichten van bouwkundige doorvoeringen- sparingen.
– Het openen en dichten van (verlaagde) plafonds.
– Gevolgschade van welke aard dan ook.
– Vervangingsonderdelen van welke aar dan ook, behoudens onderdelen welke vallen onder de garantie.
– Het leveren en installeren van software patches en/of upgrades.
– Keuring- certificeringskosten van welke aard dan ook.
– Werkzaamheden die onder garantiebepalingen van derden vallen.
– Zorgen voor noodvoorzieningen.
– Kosten voor klim- en stijgmaterialen.
– Kosten, gepaard gaande met het afvoeren van verwijderde materialen welke behandeld dienen te worden als chemisch afval.
– Kosten voortvloeiend uit het verzorgen en aanvragen van de eventueel benodigde verbindingen met een centrale- meldkamer en/of doormeldapparatuur.
– Bij opdrachtverstrekking voor het verzorgen van alle door JTI aangeboden diensten/leveren van producten bestaat de mogelijkheid dat de gemeente- brandweer en/of verzekeringsmaatschappij nadere eisen stelt met betrekking tot het door ons aangebodene. Indien hierdoor meer- of minderwerk noodzakelijk is zal een en ander aan u worden verrekend.

Artikel 4 Overmacht.
1. Bij tekortkomen op onze algemene leveringsvoorwaarden en leveringscondities, zullen wij op basis van heroverweging in onderling overleg met de opdrachtgever bekijken op welke wijze wij alsnog hieraan invulling kunnen geven. 2. De eventueel hieruit voortvloeiende werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie uitvoeren. 3. Voor zover als de procedure en tarieven voor meer/minderwerk niet zijn vastgelegd in onze algemene leveringsvoorwaarden en leveringscondities, en niet zijn getoond op onze website dan wel zijn opgenomen in de door opdrachtnemer aangeboden offerte, zal verrekening hiervan plaatsvinden tegen vooraf overeen te komen condities.