Branddetectie is onmisbaar voor bedrijven, instellingen en particulieren. Alleen door te kiezen voor een goed branddetectiesysteem helpt u voorkomen dat uw bezittingen in rook opgaan. Branddetectie kan brand en rookontwikkeling niet tegenhouden, maar stelt u wel in staat om snel in te grijpen en erger te voorkomen.

Maatwerk brandbeveiliging in Weert

Dankzij onze jarenlange ervaring kan JTI Brandbeveiliging een brandmeldinstallatie voor u op maat leveren, installeren en onderhouden.

Wij gaan daarbij als volgt te werk. Onze deskundigen maken een inventarisatie van het te beveiligen object. We kijken naar de wettelijke eisen voor die specifieke locatie én naar uw aanvullende wensen. Op basis daarvan werken wij een maatwerk voorstel voor u uit, en zorgen wij ervoor dat uw brandmeldinstallatie volledig gecertificeerd wordt opgeleverd.

Ons werkgebied betreft voornamelijk de regio Limburg, Brabant en Zuid-Holland, maar uiteraard komen wij ook graag in de rest van Nederland naar u toe.

Brandblusmiddelen, Noodverlichting en meer

Naast branddetectie kunt u bij JTI Brandbeveiliging eveneens terecht voor levering, installatie en onderhoud van al uw draagbare brandblussers, bluswagens, brandslanghaspels en droge blusleidingen, alsook voor al uw noodverlichting.

Daarnaast kunnen wij de brandveiligheidssituatie van uw organisatie gedetailleerd in kaart brengen middels onze QuikScan Veiligheid, dan wel u adviseren en ondersteunen bij uw risico-inventarisatie en -evaluatie, uw brandveiligheidsbeleid, uw planvorming (o.a. ontruimingsplanen), en uw gebruiksmelding en of –uw vergunningsaanvraag brandveilig gebruik.

Ook voor het leveren van brandwachten en EHBO posten bent u bij JTI Brandbeveiliging aan het juiste adres.

Eén aanspreekpunt voor al uw veiligheidszaken

Met JTI Brandbeveiliging heeft u één aanspreekpunt voor al uw veiligheidszaken! Door onze klantgerichte aanpak staan alle diensten van JTI Brandbeveiliging in het teken van het borgen, behouden en waar nodig herstellen van brandveiligheid. Wij maken dan ook van veiligheid een zekerheid.

Vrijblijvend meer informatie?

Informatie aanvragen